söndag 19 april 2009

Hälsa

Det finns många sätt att se på hälsa.
Förut pratade man mycket om hälsa som avsaknaden av (fysisk)sjukdom. Numera pratar man oftare om hälsa som en individs upplevda, subjektiva, hälsa. Någonting som hälsokorset ilustrerar väldigt väl. av de fyra fyrkanter som hälsokorset bildar så tycker de flesta att två är bättre än de andra, det intressanta är vilka två det är. Jag tycker det är mer intressant vart man ligger i höjdled än i sidled. Om jag vet att jag har en dödlig sjukdom så kan jag ändå uppleva hälsa, jag kan känna mig frisk om jag har accepterat min sjukdom och inte mår dåligt av den. Många skulle säga att det förvisso är bra men att det är bättre att uppleva hälsa länge än att uppleva hälsa en kort stund och skulle då komma till slutsatsen att det också är viktigt vart på korset man ligger i sidled, men jag vet inte ifall jag håller med om det.

Kan man lägga hälsa eller välmående på hög? Blir det dubbelt så mycket hälsa om man känner den dubbelt så länge? Jag tror inte det. Eller snarare tror jag inte att hälsa ökar i värde för att den ökar i mängd. Hälsans värde är odefinierbart. Den är samtidigt värd allt och ingenting. Den som har den har den och den som saknar den saknar den, den som inte har den men ändå inte saknar den, hon får den, eller så får hon den inte, men så länge hon inte saknar den har den inget värde.

Det kan vara väldigt lätt att känna sig frisk och hälsosam, man kan känna sig fylld till bredden av hälsa varje gång man äter en frukt, eller så känner man ingen hälsa vad man än gör, hur många hälsotipps man än följer.

Det viktigaste, tror jag, när man pratar om hälsa är att komma ihåg just det. Att det finns inget facit för hälsa, det finns inget bestämt värde för hälsa. Hälsa är eller inte är, hälsa går att få och hälsa går att bli av med, för endel är hälsa ett mål och för endel är hälsa ett medel. Men ändå är hälsa alltid eftersträvansvärd. Det finns inget tilfälle då hälsa är dåligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar